Case: teamopstelling met paard

Het hele team staat in de bak. De opdracht die ik heb gegeven om op gevoel je plek in te nemen ten opzichte van elkaar lijkt onmogelijk te vervullen. Er ontstaat chaos en een hoop discussie. Het paard loopt langs de rand van de bak. Een vrouw loopt langs de rand van de groep, neemt wat meer afstand en ik zie dat ze iets wil zeggen. Net als ze haar eerste woord uitspreekt sluit het paard zich bij haar aan. “Ik ervaar vooral verdeeldheid” geeft ze terug aan de groep. Dat leidt opnieuw tot een hoop gesproken woorden. Maar nu begint het paard zich te mengen in de groep. Rustig, beheerst maar met ferme lichaamstaal zet hij de mensen op een plek. Hij loopt iedereen af. Er vormen zich 4 groepen, die naar elkaar kijken. Het paard gaat in het midden staan. Nu is er stilte, een betekenisvolle leegte, een veld waarin iets zichtbaar mag worden. Terwijl de mensen naar elkaar kijken gaat het paard naar een groepje toe en schermt hen af voor de rest. Al snel stromen er tranen bij de vrouwen achter het paard. Langzaam maakt het paard zich kleiner, waardoor de rest van de groep deze vrouwen in de ogen kan kijken. Ze zien de persoonlijke schade die is opgelopen door de chaos in de organisatie. Zodra de erkenning hiervoor wordt uitgesproken maakt het paard zich los van dit groepje en keert zich naar de leidinggevenden. En zo gaat hij stuk voor stuk de groepjes af en legt het verhaal bloot. Als alle puzzelstukjes in elkaar passen, gaat hij voldaan op rust te staan. En die rust is er ook in het team, nu alles er mag zijn en alles gezien, uitgesproken en erkend is.

 

# Teamopstelling met paarden.

De systemen waar wij deel van uit maken, zoals onze familie en organisatie, zijn vergelijkbaar met de kudde van het paard. Als prooidier is de kudde voor het paard belangrijk om te kunnen overleven. De rangorde, samenwerking en communicatie in de kudde, als systeem, moet kloppen anders hebben de roofdieren vrij spel.

Wij mensen kunnen lang in verstoorde systemen fungeren. Zo lijkt het althans, want onbewust trekken verstoringen in onze systemen een zware wissel op ons dagelijks leven. In tegenstelling tot paarden ontwikkelt zich bij mensen een scheiding in ons bewuste en onbewuste. Wij doen dit bijvoorbeeld door rationaliseren en verdringen van pijnlijke gebeurtenissen. Op het eerste gezicht lijkt dit een gunstig overlevingsmechanisme, het leidt echter ook tot innerlijke conflicten die je leven beïnvloeden.

Als het team zich opstelt in de ruimte wordt het krachtenveld letterlijk zichtbaar en voelbaar.

Vanuit hun natuurlijke hang naar evenwicht zal het paard in contact met de mensen direct reageren op verstoringen in het systeem en de mate van (in)congruentie tussen ons bewuste en onbewuste. Het paard spiegelt zo’n verstoring door de systeemdruk te volgen. Het zal dan gedrag vertonen wat gezien moet worden om de balans, ordening of groepsgevoel in het team te herstellen.