De 4 fasen van teamontwikkeling van Tuckman

Forming, Storming, Norming en Performing. Vast wel eens van gehoord, maar wat het nu echt inhoudt? In dit artikel beschrijven we kort de fases van teamontwikkeling (gebaseerd op het model van Tuckman). Het model van Tuckman beschrijft de stadia die een groep doorloopt om tot een constructieve samenwerking te komen. Wij gebruiken dit model om een inschatting te kunnen maken van wat een team nodig heeft om te kunnen groeien en ontwikkelen.

Teamfase 1: Forming

Kenmerkend

 • Het team is geen team, maar een bundeling van individuen. Ieder teamlid is gericht op de eigen taak. Wordt vaak ervaren als ‘los zand’.
 • Het team wil wel, maar overziet het geheel niet en weet absoluut niet hoe. Vaak onbewust onbekwaam. Er is geen zicht op een gezamenlijk doel en er is geen gezamenlijk eigenaarschap.

“Zeg ons wat we moeten doen, en we doen het. Omdat jij het vraagt.”

Teamfase 2: Storming

Kenmerkend

 • Afstemming vindt plaats in subgroepen.
 • Het team is op zoek naar grenzen en er zijn of ontstaan conflicten. Het team wil niet en kan het ook nog niet. Vaak bewust onbekwaam (en dat is niet prettig!).
 • Individuele persoonlijkheden van teamleden komen boven water (het wordt zichtbaar en hoorbaar)
 • Er is een groeiend besef van het gezamenlijk doel, maar er is nog geen gezamenlijk eigenaarschap (willen). Vaak komt bij teamleden oud zeer naar boven en is het team zich meer bewust van waar het team nu staat.

“Zeg ons wat we moeten doen, dan vertellen we jou waarom dat niet kan.”  

Teamfase 3: Norming

Kenmerkend

 • Het team is eigenaar van zowel inhoud/resultaat, procedure en proces. Ze vinden zichzelf het allerleukste team, en zetten zich af tegen anders teams.
 • Teamleden verbinden onderling en er wordt gewerkt aan gezamenlijke normen, waarden en regels.
 • Het team is afwisselend bewust en onbewust bekwaam. Nieuw aangeleerde competenties worden vanzelfsprekend.

“Geef ons die klus. Dan pakken we dat goed op. Op onze eigen manier.”

Teamfase 4: Performing

Kenmerkend

 • Het team is resultaatverantwoordelijk en zelfsturend.
 • De teamleden zijn onbewust bekwaam en nieuw gedrag is vanzelfsprekend. Naar buiten toe heeft het team een open uitstraling. Vaak ook intercultureel competent.

“We hebben de klus al opgepakt, in afstemming met de andere afdelingen. De klant was zeer tevreden!”

Onze bijdrage:
Bureau van Betekenis levert maatwerk en sluit aan bij wat een team of organisatie nodig heeft. Geen standaard programma’s, maar goed in beeld krijgen wat er speelt en wat er nodig is om de gewenste situatie te bereiken. Onze interventies zijn volledig afgestemd op de fase waarin een team verkeert en het potentieel van het team om te groeien en ontwikkelen.

Ter illustratie:
Onlangs kregen we de vraag binnen om een team te leren elkaar feedback te geven. Op constructieve wijze feedback geven én kunnen ontvangen hoort thuis in teamfase 3. Dit team begaf zich in de praktijk echter tussen de 1e en 2 teamfase in. Om het team duurzaam te leren elkaar feedback te geven en te ontvangen, was er dus eerst iets anders nodig. Dat hebben we dan ook gedaan! Het levert aan het begin soms frictie op: hoezo doen we eerst dit? We hebben toch gevraagd om iets anders? Al snel voelde het team echter zelf dat dit pad hen meer oplevert en bijdraagt aan een betere borging.

Heb jij ook een teamvraagstuk? Neem contact op met Bureau van Betekenis of maak een afspraak voor een intake via telefoonnummer 030-7435869.

Geschreven door Simone van Loon en Linda Verdiesen, oktober 2017